Frontpage Auctions Straw management Crown Big Pack 12130 big baler
Danmark, 8752 Østbirk


Crown Big Pack 12130 big baler

Starts: 02/09-2020 08:00-Ends: 23/09-2020 11:45

All amounts in DKK.

Moms: Excl. VAT. VAT at 25% applied

Costs: Auction fees apply

This auction has ended

You acknowledge your offer in next step. Read more about auto-bid

Do you have questions about this auction? Then contact:

Jannik Faurschou

Konsulent

jf@kapow.eu

+45 28259868
Product information

Crown Big Pack 12130 big balerProperties
Auction number 2862
Brand Krone
Condition Object is at usable condition, minor errors and deficiencies may occur
Model Big pack 12130
Yearmodel 2007
Chassisnumber / Serialnumber KBP 12727922
CE-branded Yes

Other properties
Front axles 560/45-22.5 0%
Back axles 560/45-22.5 0%
Brakes ja
Loading there is loading aid with truck on location

Transportinformation
Transportdimension (L / W / H) Cm. 900/290/350

Description
Pæn og velholdt Krone Big Pack 12130 bigballepresser som fremstår i god brugbar stand.
Maskinen er ikke afprøvet eller testet under besigtigelse.
Ny computer medfølger.
Balle antal er 20.466 stk
Antal driftstimer 696
Centralsmøring.
Pto medfølger.

Bigballepresseren sælges for leasingselskab.

Presseren er blevet gået igennem af autoriseret serviceværksted, og følgende fejl og mangler er fundet ved gennemgang.

Kontrol visuel gennemgang af Krone Bigpack 12130 Bigballepresser.

Følgende fejl konstateret:
Fordeler gearkasse med træk til bindeapparat og oppakker på venstre side utæt for olie ved pakdåsen. Udbedring med ny pakdåse evt. nye lejer.
Revnet Hængsel til ballekanal højre side. Udbedring ved skærpning og svejsning.
Pressestempel har 2 stk 5-8 cm revner en i hver side bagpå midt højde. Udbedring ved skærpning og svejsning.
Garnrigler ved bindeapparat hænger i hvileposition. Udbedring lejer på deres trækaksel løsnes/smøres evt. udskiftes.
Anbefalede ting inden maskine tages i brug.
Skift af olie på alle gearkasser.
Smøring af kæder, pto aksler og smøresteder på maskinen.
Justering/kontrol af nåle til bindeapparat.
Maskinen er gennemgået af montør Frederik Brinch Yding Smedie og Maskiner.

Description
Nice and well maintained Krone Big Pack 12130 big baler, which appears in good usable condition.
The machine has not been tested or tested during inspection.
New computer included.
Bale numbers 20.466 pcs
Working hrs 696
Central lubrication.
Pto included.

The big baler is sold for leasing company.

The press has been inspected by an authorized Krone service workshop, and the following errors and deficiencies have been found during the inspection.

Check visual inspection of Krone Bigpack 12130 Big baler.

The following errors were found:
Distributes gearbox with cover for binding device and packs on the left side leaking from oil at the stuffing box. Repair with new stuffing box, if necessary. new tenant.
Cracked Hinge for bale channel right side. Repair by sharpening and welding.
Press piston has 2 pieces 5-8 cm cracks one on each side at the back middle height. Repair by sharpening and welding.
Yarn bolts at binding device hang in rest position. Repair bearing on their drive shaft loosened / lubricated if necessary. replaced.
Recommended things before using the machine.
Change oil on all gearboxes.
Lubrication of chains, pto shafts and lubrication points on the machine.
Adjustment / control of needles for binding device.
The machine has been reviewed by fitter Frederik Brinch Yding Smedie og Maskiner.


Similar machines

Support

support@kapow.eu


Monday - thursday kl. 9-15
Friday kl. 9-14Security from desire to handshake
 • Buyers ABC
 • Sellers ABC
 • Terms of trade buyer
 • Terms of trade seller
 • Kontakt

  +45 70707480

  Ydinggade 39B
  8752 Østbirk

  CVR 37526215
  @ KAPOW A/S - All rights reserved - Webdesign af Peoplez